Stres w biznesie


Stres w biznesie

Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat stresu
 • Poznanie technik efektywnego radzenia sobie ze stresem (m.in. ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia oddechowe, wizualizacje)
 • Dobranie odpowiednich metod antystresowych do osobowości

 

Program:

 • Czym jest stres i skąd się bierze?
 • Wpływ stresu na ciało, myśli, emocje i zachowanie
 • Stres a różne aspekty życia (sport, sen, odżywianie)
 • Odczuwanie stresu a typ osobowości
 • Wachlarz technik antystresowych, do stosowania w domu, jak i w pracy

 

Korzyści:

 • Zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnych skutków stresu
 • Poprawa jakości życia
 • Zmniejszenie liczby zachorowań wśród pracowników
 • Poprawa relacji w grupie
 • Zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników