Obudź w sobie kreatywność


Obudź w sobie kreatywność

Cele:

  • Poznanie technik zwiększających kreatywność
  • Diagnoza barier w twórczym myśleniu

Program:

  • Nasz mózg a kreatywność
  • Kreatywność w życiu osobistym i zawodowym
  • Przeszkody w rozwijaniu kreatywności
  • Rozwijanie twórczej postawy
  • Kreatywność indywidualna i grupowa

Korzyści:

  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Zwiększenie indywidualnego potencjału