W grupie raźniej – grupa wsparcia w zmianie nawyków żywieniowych


W grupie raźniej – grupa wsparcia w zmianie nawyków żywieniowych

Program zakłada osiem spotkań, odbywających się w tygodniowych odstępach. Taki okres czasu pozwala na wdrożenie zmian żywieniowych w codzienne życie. Każde ze spotkań trwa dwie godziny. W sumie program trwa dwa miesiące i obejmuje 16 godzin warsztatów.

Odzyskiwanie kontroli nad procesem jedzenia to wprowadzenie zmian do codziennego życia. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień, gdyż jest to proces, a każdy proces potrzebuje czasu. Żadna dieta nie będzie skuteczna, jeśli nie będziemy potrafiły zrozumieć i pomóc samym sobie.

Cele:

 • grupowe wsparcie w odzyskiwaniu kontroli nad procesem jedzenia,
 • asertywność jako postawa wspierająca w utrzymaniu nowych nawyków,
 • radzenie sobie ze stresem a utrzymywanie zdrowych nawyków,
 • motywacja a realizacja wyznaczonych celów i utrzymanie postanowień,
 • techniki kulinarne wspomagające zmianę nawyków.

 

Program:

 • Praca z nawykami
 • Motywacja krótko i długoterminowa
 • Skuteczne wyznaczanie celu
 • Radzenie sobie z niepowodzeniami
 • Techniki antystresowe
 • Rozumienie myśli i emocji
 • Podstawowe wiadomości z zakresu dietetyki
 • Praca z krytykiem wewnętrznym i asertywnością
 • Proste techniki kulinarne

Korzyści:

 • wsparcie w utrzymaniu nowych nawyków żywieniowych (wsparcie grupy daje większe szanse na osiągnięcie sukcesu),
 • odzyskanie kontroli nad procesem jedzenia,
 • poznanie sposobów utrzymywania nowego sposobu żywienia,
 • rozwój umiejętności wzbudzania w sobie motywacji i realizacji postanowień