Zarządzanie sobą w czasie


Zarządzanie sobą w czasie

Cele:

 • Poznanie narzędzi umożliwiających zarządzanie sobą w czasie i organizację pracy
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Identyfikacja barier i ograniczeń w realizacji wyznaczonych zadań

Program:

 • Umiejętne planowanie zadań
 • Wyznaczanie celów i priorytetów
 • Delegowanie zadań
 • Analiza upływu czasu
 • Obliczanie czasu trwania zadania
 • Identyfikowanie i eliminowanie pożeraczy czasu

 

Korzyści:

 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Umiejętne realizowanie celów osobistych i zawodowych
 • Świadome zarządzanie sobą w czasie